Achmad Syariful Afif

Achmad Syariful Afif

Sedang menempuh pendidikan strata-1 (S1) pada jurusan ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludin & Filsafat di UIN Sunan Ampel Surabaya


Kitab Kifayat al-Mustafid: Menelusuri Transmisi Keilmuan Syekh Mahfuzh al-Termasi
Kitab Kifayat al-Mustafid: Menelusuri Transmisi Keilmuan Syekh Mahfuzh al-Termasi

Judul Kitab       : Kifayat al-Mustafid li ma ‘Ala min...

Resensi  Achmad Syariful Afif  03 Okt / 11:08
Menelisik Perjalanan Intelektual Syekh Nawawi Banten, Mufassir Kebanggaan Indonesia
Menelisik Perjalanan Intelektual Syekh Nawawi Banten, Mufassir Kebanggaan Indonesia

al-Ibar.net – Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Araby bin ‘Ali al-Bantani atau lebih...

Tokoh  Achmad Syariful Afif  05 Sep / 07:29
Spirit Berbagi dalam QS. Al-Hasyr [59]: 9
Spirit Berbagi dalam QS. Al-Hasyr [59]: 9

al-Ibar.net – Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT salah satunya sebagai huda atau petunjuk...

Tafsir  Achmad Syariful Afif  30 Mei / 10:39
Bolehkah Berpindah Mazhab?
Bolehkah Berpindah Mazhab?

Empat Mazhab Fikih yang Bertahanal-ibar.net – Pada masa keemasan, umat Islam pernah memiliki...

Fiqih  Achmad Syariful Afif  08 Mei / 22:09
Empat Sifat Penghuni Surga di Dunia: Refleksi Surah Ali ‘Imran [3]: 134-135
Empat Sifat Penghuni Surga di Dunia: Refleksi Surah Ali ‘Imran [3]: 134-135

al-Ibar.net – Seluruh umat Islam akan masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau. Hal ini...

Tafsir  Achmad Syariful Afif  16 Apr / 20:18
Pengertian Maslahah Mursalah dan Macam-Macamnya
Pengertian Maslahah Mursalah dan Macam-Macamnya

al-ibar-net – Dalam pelajaran ushul fiqh diterangkan bahwa terdapat beberapa sumber yang...

Usul Fikih  Achmad Syariful Afif  08 Des / 13:32
Ilmu Tidak Didapat dengan Rebahan!
Ilmu Tidak Didapat dengan Rebahan!

al-ibar.net – ‘Knowledge itself is power’. Adagium ini seringkali dinisbatkan kepada...

  Achmad Syariful Afif  24 Okt / 10:20
Religiusitas  dan Kecerdasan Berkorelasi Negatif, Benarkah?
Religiusitas dan Kecerdasan Berkorelasi Negatif, Benarkah?

Adalah Bertrand Russel (1872-1970 M) seorang filsuf sekaligus matematikawan yang cukup terkenal...

Kolom  Achmad Syariful Afif  19 Sep / 07:00
Resensi Buku Minhaj; Hadis Jibril Sebagai Spirit Peradaban Islam
Resensi Buku Minhaj; Hadis Jibril Sebagai Spirit Peradaban Islam

Resensi Buku Minhaj; Berisilam dari Ritual Hingga Intelektual karya Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi.

Resensi  Achmad Syariful Afif  10 Agu / 11:23